ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σταθερός σύμμαχος


Το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας - Mediterranean Center of Innovation διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων για την Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας βοηθούν σημαντικά στην ταχεία απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών πόρων και στην ταχεία και άρτια υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα.
Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών, ειδικά προσαρμοσμένων κάθε φορά στις ανάγκες της συνεργασίας.

MEDITERRANEAN CENTER OF INNOVATION

Η φιλοσοφία μας


Για όλους εμάς στη Meci, κάθε νέο πρότζεκτ είναι και μια νέα πρόκληση. Και σαν πρόκληση χρειάζεται ετοιμότητα, ιδέες, εμπειρία και γνώση.
Συμβάλουμε στο να γίνει πραγματικότητα το όραμα της αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον και την πράσινη οικονομία, υποστηρίζοντας την χρηματοδότηση έργων κοινωνικών δράσεων, αναπλάσεων, ενεργειακής εξοικονόμησης, διαχείρισης αποβλήτων και υιοθέτησης έξυπνων τεχνολογιών.
Στόχος είναι η μετατροπή των σύγχρονων πόλεων σε πόλεις με καινοτομικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, με χαρακτήρα φιλικό στους πολίτες και ενισχυμένη την κοινωνική συνοχή.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκονται ως αρχές η ειλικρίνεια, η συνεργατικότητα και η εμπιστοσύνη. Με αυτές πορευόμαστε και σε κάθε βήμα υποστηρίζουμε τα έργα: από τον σχεδιασμό, στην οργάνωση και από εκεί στην τελική υλοποίηση.Τα δυνατά μας σημεία

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχεδιασμού, συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις
Η τεκμηριωμένη εμπειρία μας στη συνολική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, μελετών ή εμπειρογνωμοσυνών
Το ανθρώπινο δυναμικό μας με τις εξειδικευμένες γνώσεις του στη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση σύνθετων πρότζεκτ
Η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα και ο επαγγελματισμός που επιδεικνύουμε μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου
Στη Meci συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία σε έργα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με τη δημιουργία σχέσεων καλής συνεργασίας και ουσιαστικής υποστήριξης.