Αρχική

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η εμπειρία συναντά την καινοτομία

Άριστη διαχείριση με εξειδικευμένη γνώση και ποιότητα ISO 9001:2015.

Η εταιρεία

Από το 2009 προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων που οδηγούν σε αναπτυξιακή πρόοδο.

παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων / δράσεων που έχουν σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων

υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση έργων και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα

υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από ΕΣΠΑ, κλπ

τεχνική Βοήθεια για την ένταξη Δήμων σε χρηματοδοτικά σχήματα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης

Ενδεικτικά έργα

Δείτε Περισσότερα

Θέλετε να διερευνήσετε τις επιλογές χρηματοδότησης του οργανισμού σας; 

Επικοινωνία